kontakt@amborucka.pl Gabinet do listopada 2020 będzie zamknięty.

ul. Marcelińska 96b/208, Poznań

Czy suplementacja CLA poprawia resyntezę glikogenu?

 W badaniu opublikowanym na łamach #JournalofSportSciences w 2015 roku sprawdzono efekt suplementacji sprzężonego kwasu linolowego (CLA – skład izomery trans-10 cis-12 oraz cis-9 trans-11 w proporcji 50:50) na resyntezę glikogenu mięśniowego u ludzi.

W eksperymencie brało 12 mężczyzn ( wiek 22.56 ± 0.45), którzy metodą cross over otrzymywali 3.8g CLA/dobę/przez 8 tygodni lub placebo. W dniu badania wszyscy badani wykonali test na ergometrze (60 min, 75% Vo2 max) a następnie od razu po wykonanym zadaniu zjedli wystandaryzowany posiłek węglowodanowy (każdy posiłek zawierał 80% węglowodanów -2g/kg masy ciała, 8% tłuszczu, 12% białka, całkowita wartość kaloryczna wynosiła 10kcal/ kg masy ciała) a następnie odpoczywali 3 godziny.

Co i jak badano?
Od zawodników pobrano metodą biopsji próbki mięśnia obszernego bocznego ( widać na załączonym obrazku) zarówno od razu po wysiłku, jak i po 3 godzinach. Równocześnie, co 30 minut badanym pobierano próbki krwi oraz mierzono wartości wydychanego dwutlenku węgla oraz tlenu.

Dzięki biopsji można było również sprawdzić m.in. ekspresję transportera glukozy GLUT4.

Co wyszło?
Okazało się, że 8 tygodniowa suplementacja CLA w ilości 3.8g/dobę przez 8 tygodni spowodowała po wykonanym wysiłku oraz zjedzonym odpowiednim posiłku, poprawę resyntezy glikogenu. Efekt taki uzyskano prawdopodobnie na skutek zwiększenia ekpresji GLUT4 o 150%!

Niestety efektem ubocznym takiej suplementacji była upośledzona tolerancja glukozy oraz zmniejszenie wrażliwości insuliny.

 

Tsao JP i wsp. Oral conjugated linoleic acid supplementation enhanced glycogen resynthesis in exercised human skeletal muscle. J Sports Sci. 2015;33(9):915-23