kontakt@amborucka.pl Gabinet do listopada 2020 będzie zamknięty.

ul. Marcelińska 96b/208, Poznań

Trenujesz piłkę nożną? To warzywo może Ci pomóc

Piłkarzu! Pij buraka będziesz szybszy!

Nyakayiru i wsp. zakwalifikowali do swojego badania 23 piłkarzy w wieku 23 la z 15 letnim doświadczeniem. Zawodnicy otrzymywali sok z buraka lub sok z buraka pozbawiony azotanów w ilości 140 ml o zawartości 800 mg azotanów przez 6 dni z 8 dniową przerwą między podaniami oraz podeszli do badania wydolnościowego wykorzystywanego w piłce nożnej Yo-Yo IR1.

Polega ono na 20 m biegu progresywnym wahadłowym w tempie wyznaczanym przez sygnały dźwiękowe. Wyniki tego testu pokazują wytrzymałość aerobową, anaerobową oraz stopień regeneracji. W badaniu pod uwagę brano takie parametry jak m.in tętno oraz wyniki opisanego powyżej testu. Wykazano, że suplementacja sokiem z buraka przez 6 dni poprawia wyniki testu o ➡️ 3.4% oraz zmniejszuła średnią tętna.

Żródło: Nyakayiru i wsp. Beetroot Juice Supplementation Improves High-Intensity Intermittent Type Exercise Performance in Trained Soccer Players.  2017 Mar 22;9(3).