kontakt@amborucka.pl Gabinet do listopada 2020 będzie zamknięty.

ul. Marcelińska 96b/208, Poznań

Czym jest MFO i jakie ma znaczenie w triathlonie?

Czym jest MFO i jakie ma znaczenie w triathlonie?

MFO (ang.maximal fat oxidation) czyli maksymalna oksydacja tłuszczu w gramach na minutę. Z biochemii wiemy, że oksydacja tłuszczu pozwala na dostarczenie około 130 jednostek ATP – napisałam specjalnie około 130 z tego względu, że jest to zależne od kwasu tłuszczowego np. zysk energetyczny z całkowitego utlenienia kwasu stearynowego wynosi 146 ATP natomiast z kwasu palmitynowego 129 ATP.  Parametr ten ocenia się na podstawie wydychanych gazów podczas badania spirometrycznego np. na ergometrze kolarskim. Wiedza na temat stosunku C02:02 daje nam obraz czy obecnie wydychane są produkty metabolizmu węglowodanów czy tłuszczy. Zazwyczaj nie ma możliwości wydychania produktów z metabolizmu węglowodanów i tłuszczy jednocześnie natomiast  zwiększenie intensywności wysiłku może doprowadzić do powstawania kwasu mlekowego, który jest metabolizowany również do dwutlenku węgla doprowadzając tym samym do zaburzenia badania. W związku z tym badania tzw. FAT max nie powinno być robione przy wysokich intensywnościach.

W badaniu Frendsden i wsp. opublikowanym na łamach International Journal of Sport Medicine wykazano, że poziom MFO skorelowany jest z poziomem wydolności zawodników trenujących triathlon. Pod lupę wzięto 61 zawodników triathlonu, którzy przygotowywali się do zawodów w Kopenhadze w 2016 roku. Grupę badawczą stanowili mężczyźni w wieku 35±1 lat, z BMI 23.6±0.3 kg/m2,  średnią zawartością tkanki tłuszczowej 16.7±0.7% oraz wartości najwyższe wartości pułapu tlenowego dla tego testu (Vo2 peak) 58.7±0.7 ml/min/kg.

Zawodnicy byli badani na 25 dni oraz 4 przed zawodami Ironmanna w Kopenhadze. Wykazano negatywną korelację pomiędzy MFO
a czasem  ukończenia wyścigu ( czyli im większy wskaźnik MFO tym mniejszy czas ukończenia) oraz Vo2 peak. Dodatkowo wskazano pozytywną korelację jeśli chodzi o zawartość tkanki tłuszczowej i czas ukończenia zawodów. Wiadomym jest fakt, że masa ciała jest istotnym wskaźnikiem w generowaniu mocy podczas wyścigu.  Dodatkowo Fransen i wsp. wykazali, że wartość Vo2 peak oraz MFO
w wielowymiarowym modelu regresji wyjaśniały 50% waracji obserwowanych podczas wyścigu u 61 triathlonistów.

Przedstawione dane wskazują, że im wyższa wartość MFO tym krótszy czas ukończenia zawodów trwających 9 godzin.
W związku z tym powstaje pytanie czy można wpłynąć na zwiększenie oksydacji tłuszczu? Jeśli tak to w jaki sposób?
O tym już niebawem 🙂

  1. Frandsen J i wsp. Maximal Fat Oxidation is Related to Performance in an Ironman Triathlon. Int J Sports Med. 2017 Oct 19. doi: 10.1055/s-0043-117178.
  2. Achteb J., Jeukendrup AE. Maximal fat oxidation during exercise in trained men. Int J Sports Med. 2003 Nov;24(8):603-8.
  3. Sandro S. i wsp. Are sedentary women able to self-select a walking intensity that corresponds to maximal fat oxidation (Fatmax)? Journal of Exercise Physiology Online, vol. 16, no. 2, 2013, p. 32+. Academic OneFile, Accessed 25 Oct. 2017.

 

                                                                                                Anna-Maria Borucka